Volgaklubi kodu - Content
Kodu
Foorum
Galerii
Kontakt
Kuuluta
  


· Avalehele
· Klubi tutvustus
· Liikmete nimekiri
· Ürituste kalender
· GAZ Ajalugu
· GAZ Mudelid
· Volgad meedias
· Maailm ja mõnda
· Ümberehitused
· Tehnoabi
· Uudiste arhiiv
· Lingid
· Kasutajate nimekiri
· FoorumPraegu on, 462 külastaja(d) ja 1 kasutaja(d) kes on praegu portaalis.

Sa oled Anonüümne kasutaja. Sa saad registreerida vabalt vajutades SIIA

Eesti Volga Seltsi tutvustus

Visioon
Muutuda auto- ja vanatehnika ringkondades üheks tuntuimaks ja kõrge mainega autoklubiks, mille seisukohtade ja arvamusavaldustega arvestatakse ning mida seatakse eeskujuks teistele samalaadsetele organisatsioonidele.


Missioon
Taastada ja säilitada Nõukogude autotööstuse parimate sõidukite kõrget mainet, tekitades vanemates inimestes rõõmsat nostalgiat ning tutvustades noorematele inimpõlvedele Volgade ja Gaz limusiinide omaaegset positsiooni ühiskonnas ning rolli iga tööinimese unistustes. Samuti püüame muuta nende Eesti kodanike suhtumist sellesse auväärsesse marki, kes näevad Volgas vaid tugevat ja odavat autot, mis sobib romurallitamiseks või maal kartulite vedamiseks. Ühesõnaga tekitada head tuju ja sooje tundeid nii klubi liikmetele kui meie tegemiste pealtvaatajatele, ärgitades oma tegevusega üha uusi inimesi kinkima vanale Volgale uut elu.


Väärtused
- Hindame kõrgelt Volgade ja GAZ limusiinide originaalilähedust, kuid sallime hea maitse piirides kõrvalekaldumisi.
- Rõhume kõrgele kvaliteedile nii oma siseasjade planeerimisel, ürituste korraldamisel, avalikul suhtlusel ning kindlasti autode taastamisel.
- Meie autod on alati võimaluste piires parimas seisukorras, puhtad ja liikluses ohutud.
- Oleme viisakad ja vastutulelikud nii suhtlemisel kui ka liikluses.
- Hoiame eemale romurallidest ning kõikidest üritustest, mille raames toimub vanade sõidukite väärkohtlemine.
- Seltsi liikmeskond on ühtlasi kokkuhoidev sõpruskond, kes kõik tunnevad uhkust oma klubilise kuuluvuse üle.


Strateegia
Mainekujundus
Saavutame positiivset tuntust läbi avalike teadaannete, ürituste korraldamise ja nendest osavõtu. Mainekujunduse osana rakendame meetmeid nagu jõulu- ja/või uusaastakaartide saatmine, meenete ja visiitkaartide tootmine ja levitamine ning teised sarnased tähelepanuvõtted. Viibides avalikel üritustel oleme asjalikud ja pühendunud. Vestlustes ja intervjuude andmisel oleme viisakad, täpsed ja liigsete emotsioonideta, kuid omame siiski positiivset huumoritaju. Vaid selline professionaalne ja kaalutletud käitumine tagab seltsi kõrge maine avalikkuse silmis ning ei lase sel paista kerglase ja mittetõsiseltvõetavana.
Seltsi avalikel kogunemistel on liikmete autod alati eeskujulikus korras ja puhtad. Liikmed ise korrektselt riietatud ja viisakad. Riietuses lubame ja isegi soosime Volgaga samast ajastust pärinevat stiili ning käitumismaneere, ent mitte kunagi lohakust ja kasimatust.


Liikmeskonna kujundamine
Eesti Volga Selts näeb oma sihtrühmana täiskasvanud hea kasvatusega keskmiselt või kõrgelt haritud eluga toime tulevat kodanikku, kellel on soov pühendada enda isiklikku aega klubitööga tegelemiseks ning teiste seltsiliikmetega lävimiseks. Seltsi töökeel on Eesti keel, oodatud on ka teistest rahvustest kodanikud. Vanuse alampiiriks on 21 eluaastat. Sealjuures on väga oluline keskmisest märgatavalt paremas korras Volga või Gaz limusiini olemasolu. See ei tähenda, et seltsi liikmeks ei võiks saada isik, kes ei vasta mõnes osas eelkirjeldatule. Vanusepiirist allapoole jäävad kodanikud saavad olla liikmekandidaadid. Oma strateegia ja tegevuste kujundamisel lähtume ennekõike oma sihtrühma ootustest ja vajadustest.

Eesti Volga Seltsi liikmekandidaadiks saamiseks tuleb esitada seltsi Presiidiumile sellekohane korrektselt vormistatud avaldus. Vastav taotlus vaadatakse Presiidiumi poolt läbi ning positiivse otsuse korral tuleb liikmekandidaadiks soovijal tasuda iga-aastane liikmemaks. Seejärel lisatakse kodanik Eesti Volga Seltsi liikmekandidaatide nimekirja. Täisõiguslikuks Eesti Volga Seltsi liikmeks saab liikmekandidaat Presiidiumi vastava otsusega juhul, kui tal on Eesti Volga Seltsi ametliku klubiautona kvalifitseeruv Volga või Gaz limusiin, ta on tasunud liikmemaksu ning on olnud vähemalt üks aasta liikmekandidaat. Liikmekandidaadistaatust saab omada kuni kolm aastat. Kui selle aja jooksul ei ole ülaltoodud tingimused liikmeks saamiseks täidetud, kustutatakse kodanik liikmekandidaatide nimekirjast. Meie ridadesse ei saa kunagi kuuluma alkoholiga liialdavaid või avalikel üritustel halvasti käituvaid kodanikke. Samuti puudub võimalus saada klubi liikmeks, kui ette näidatav Volga on silmnähtavalt halvasti koheldud. Liikmekandidaadi liikmeks saamise üle otsustab Eesti Volga Seltsi Presiidium iga-aastasel Kevadkogunemisel. 

Läbi seltsi liikmete isikliku eeskuju suuname noori Volgade ja GAZ limusiinide hoidmisele, taastamisele ja nendega seonduva aura äratundmisele. See on pikas perspektiivis sisendiks uute aktiivsete ja pühendunud liikmete, aga ka tulevaste Presiidiumi liikmete tekkele ning tagab seltsi jätkusuutlikkuse. Samuti aitab säärane suunav tegevus noortel leida hulgaliste valikutega maailmas tee, mis toetab nende püüdlusi isiklikuks positiivseks arenguks ning tagab ühiskonnas eduka hakkamasaamise. (Selgitus: tuningu, striitreissi ja kanepi asemel ilusate ja väärikate asjade hoidmine ning korraliku seltskonnaga suhtlemine, mis kokkuvõttes on kasuks noore enda arengule ning aitab saada korralikuks inimeseks).

Eesti Volga Selts ei tohi omandada odavat igaühele mõnusa kokkusaamiskoha mainet. Sellest hoidumiseks reguleerib Presiidium seltsi liikmemaksu vastavalt vajadusele ning seltsi ja ühiskonna olukorrale. Liikmemaks jääb igal ajahetkel mõistlikult kõrgeks vältimaks sügavamat huvi mittetundvate isikute liitumist ning liikmete isiklike väärtushinnangute suurt varieeruvust. Aastane liikmemaks on 30 eurot, kuid ilmselt on liikmemaksu tõstmine järgnevatel aastatel paratamatu ning sellest annab sel juhul teada seltsi Presiidium. Vältimaks eos vaid jõukaile mõeldud organisatsiooni (ning sellise kuvandi) teket, on liikmekandidaadil võimalik klubilisele tegevusele olulise kaasaaitamise korral taotleda Presiidiumilt mööndusi liikmekandidaadi Volga või GAZ limusiini olemasolu ja seisukorra, aga ka liikmemaksu tasumistingimuste osas. Sellised otsused arutab Presiidium soovi korral täiendavate seltsiliikmetega läbi ning rahuldab vaid juhul, kui leiduvad objektiivsed tõendid kandidaadi olulisest panusest klubilise tegevuse arendamisel.

Liikmete autod
Nagu nimigi ütleb, on seltsi huviorbiidis Volgad ja Gaz tüüpi limusiinid. Meie ridadesse ei hakka kunagi kuuluma Gaz 69-d, Gaz tüüpi veoautod ning rääkimata erinevatest Volgaga sama tehnikat kasutavatest UAZ, RAF, ZUK, Nyza ja muudest idabloki kaubikutest. Volgade erinevaid mudeleid ei reasta me paremusjärjestusse, ehk meie jaoks on võrdses seisus nii Gaz 21, 24 kui 3102 omanikud.

Seltsi autod võib jagada kahte kategooriasse. Eristame seltsi liikmete autosid ning seltsi esindusautosid. Seltsi liikme auto peab olema keskmisest parema väljanägemisega, sõidukorras ning enam vähem originaalilähedases komplektsuses. Taunitav on kaasaegne tuuning ja silmnähtavalt halb kohtlemine. Liikme auto ei tohi olla ulatuslike roostekahjustustega, silmnähtavate avariijälgedega, katkiste tulede või klaasidega. Lühidalt peab auto konditsioon tegema au tema omanikule ja kogu Eesti Volga Seltsile. Liikmeauto võib olla ka pooleli olev projekt, mille kallal töö käib ja mille lõplik valmimine pole enam mägede taga. Aastatepikkusi ja lootusetuna näivaid projekte me ei tunnista oma liikme autoks.

Seltsi esindusautod on Presiidiumi otsusel välja valitud paremik liikmete autode seast, mille omamine on seltsis uhkuseasi. Esindusauto peab olema veatus korras nii seest, väljast kui kapoti alt. Esindusautodega võetakse vastu ametlikke delegatsioone naaberriikidest, osaletakse ametlikult seltsi nimel avalikel üritustel Eestis ja välismaal ning need autod on seltsi ametlik nägu ja peegel. Esinduauto juures ei tohi olla silmapaistvaid stiilivääratusi ning need autod on kõigile volgahuvilistele elusuuruseks eeskujuks.

Usalduse kujundamine
Eesti Volga Seltsile suunatud finantsküsimused ei tohi jääda kunagi vastuseta. Seltsi rahalisest seisust, kulutustest ja tuludest võib iga seltsi liige saada soovi korral reaalajas ülevaate pöördudes vastava sooviga Presiidiumi poole. Iga kvartali kohta teeb Presiidiumi poolt määratud laekur kokkuvõte kvartalile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks ning see avaldatakse seltsi kodulehe abil ametlikele seltsi liikmetele. Läbipaistev aruandlus tagab seltsi liikmetele selguse seltsi elujõulisusest, vajadustest ja ootustest tulevastele perioodidele ning süvendab liikmetevahelist usaldust, aga ka usaldust Presiidiumi vastu.


Kontaktandmed

MTÜ Eesti Volga Selts
Reg nr: 80618719
Arveldusarve: EE772200221080322134, Swedbank

Käesolev seltsi alusdokument vaadatakse Eesti Volgaseltsi Presiidiumi poolt läbi ja uuendatakse üks kord aastas vahetult enne seltsi aastakoosolekut.


26.11.2023.

Eesti Volga Seltsi Presiidium
Avalikustatud: 2005-03-07 (33645 korda loetud)

[ Mine tagasi ]

Content ©
Copyright © by Volgaklubi koduleht 2004
Kõik õigused reserveeritud